Bull Terrier

Venda BULL TERRIER

ultimo macho e femea de bull terrier, macho tigrado femea tricolor
3 meses de idade, vacinados e desparastiados
os pais sao os das ultimas fotos

Particular

Alexandra
934821930
934821930
PT
Porto - Porto
Cães
12 Jan
3291042
450,00